+420 530 331 757    info@e-chladiva.cz

Škodí nám chladiva?

Jaký je vlastně vliv chladiv na život?

Dnes si již nedokážeme představit život bez klimatizace. Díky velkým teplotním změnám, které nás postihly za posledních 30let, se jejich používání stalo nutností.

Bohužel vliv chlazení a klimatizací na životní prostředí je zásadní. Životnost chladiv v zemské atmosféře je několikanásobně vyšší než životnost oxidu uhličitého. Z toho důvodu chladiva řadíme mezi tzv. skleníkové plyny.

V roce 1959 vznikla ASHRAE (Americká společnost pro vytápění, chlazení a klimatizaci a inženýring). Tato společnost má za cíl sloužit jako zdroj technických norem a směrnic. Chladiva se označují ASHRAE číslem. Toto číslo mimo jiné obsahuje i vliv chladiva na ozonovou vrstvu, vliv na globální oteplování.

Životnost v atmosféře a vliv na ozónovou vrstvu je nejčastějším důvodem, proč jsou tradiční chladiva, jako například  R-12 nahrazovány chladivem z nižším vlivem - škodlivostí.

Jen pro představu, nejpoužívanější chladivo R-134a je 1300krát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.