+420 530 331 757    info@e-chladiva.cz

Kde se nečastěji využívají chladiva?

Kde se nejčastěji používá chladivo

Chladivo je nedílnou součástí všech typů klimatizací. Slouží k odvodu tepla (ochlazování).

​Chladit dnes potřebují velké serverovny, operační sály. Klimatizaci má dnes skoro každé auto, ochladit se chodíme do nákupních center a kino bez klimatizace si už stěží dokážeme představit.

Jako chladivo se dnes nejčastějí používá směs freonu a jiných plynů. 

Díky svým vlastnostem, jako je nižší vliv na ozonovou vrstvu, nižší potenciál globálního oteplování, je dnes R-134a nejpoužívanějším typem chladiva. R-134a je náhradou R-12. 

Mimo klimatizace se R134a používá též ve vysušovačích vzduchu ale také třeba k odstaňování korkových uzávěrů.

Každé chladivo je opatřeno tzv. ASHRAE číslem (též R-číslem), které je určeno dle molekulární struktury. Dále se u chladiv uvádí životnost v atmosféře (roky), potenciální vliv na ozónovou vrstvu a potenciál globálního oteplování.